Minibasket

Kosár tartalma 0 termék
Összesen 0 Ft
bezar
A termék sikeresen a kosárba került!

ÁSZF

Átalános Szerződési Feltételek

 

 

A Webáruház URL címe: http://univgyor.hu/webshop/index


A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Üzemeltető) adatai:


Cégnév: Universitas-Győr Nonprofit Kft.

Székhely: 9026 Győr Egyetem tér 1.

Üzlet: Universitas Papír- és Könyvesbolt

címe: 9026 Győr, Egyetem tér 1. (Innoshare Épület)

Telefonszám: +36 96 613-575

E-mail cím: bolt@sze.hu

Cégjegyzékszám: 08-09-015303

Adószám: 21508211-2-08

Bankszámlaszám: 10300002-33221799-00003285

Szerződés nyelve: Magyar

 

 

Fogalmak

 

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, vagy szervezet, aki vagy amely az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások valamelyikét igénybe veszi a Webboltban, így különösen terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (továbbiakban: „Felhasználó”).  

Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó.

Termék: áru vagy szolgáltatás, ideértve a digitális szolgáltatást és digitális tartalmat, valamint a jogokat és kötelezettségeket is (2008. évi XLVII. tv.).

Webbolt: az Üzemeltető által (jelenleg „https://univgyor.hu/webshop/index”  alatt) üzemeltetett internetes áruház.

 

A vásárlás feltétele

A Webboltban történő vásárlás alapfeltétele, hogy a Felhasználó a Webboltban történő regisztrációjával elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. Az elfogadását jelenti a Webboltba történő regisztráció.

A rendelés elküldése nem minősül írásban megkötött szerződésnek, csak rendelési igénynek. Ez a megrendelési igény akkor válik érvényes szerződéssé, ha a visszaigazolt megrendelés pénzügyileg teljesítésre kerül a Felhasználó által választott módon.

A megrendelések utólag megtekinthetőek, belépés után a „webbolt” menüpont mellett lévő sematikus figurából lenyíló "rendeléseim" gombra kattintva.

A Webbolt nyelve magyar, információk csak magyar nyelven érhetők el, megrendelések csak magyar nyelven adhatók le.

Érvényes megrendelés leadásához, minden egyes megrendeléskor a hatályos ÁSZF elfogadása szükséges.

 

Vásárlási módok

Személyes átvétel: A Felhasználó a Webboltban leadott rendelés után kapott visszaigazolást követően az Üzletbe befáradva tudja megvásárolni a kiválasztott terméket. A Webboltban leadott rendelés előnye, hogy a visszaigazolt terméket 3 munkanapig Üzletünkben félretesszük a Felhasználó nevére. A személyes átvétel üzletben történő vásárlásnak minősül.

Megadott szállítási címre történő kiküldés: A Felhasználó a Webboltban leadott rendelés bankkártyával vagy előre utalással történő kifizetése után a megadott szállítási címre szállítva kapja meg a megrendelt terméket. A megadott szállítási címre történő kiküldés üzlethelyiségen kívül kötött  szerződésnek minősül.

 

Fizetési módok

A Felhasználó a megrendelt terméket a szállítás/ átvétel módjától függően vagy díjbekérő alapján banki átutalással, vagy online bankkártyás fizetéssel, vagy a személyes átvétel esetében az Üzletben bankkártyával vagy készpénzben tudja kifizetni.

 

Garancia és szavatosság

Az Üzemeltető az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát, illetve szavatosságot vállal. [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet]. Az Üzemeltető a megvásárolt termékekre vonatkozóan visszafizetési vagy cseregaranciát csak abban az esetben vállal, ha az adott termék bizonyítottan hibás és a hiba bizonyítottan a termékek átvétele előtt keletkezett. Az átvett termékekkel kapcsolatban hiányosságokra, avagy sérülésre vonatkozóan reklamációt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha az adott termék átvételekor a hiba bizonyíthatóan nem volt kideríthető, illetve ha az adott termék bizonyíthatóan gyári hibás. Az Üzemeltető tartalmi nemtetszés miatt semmiféle garanciát nem tud vállalni.

 

Személyes adatok kezelése

Az Üzemeltető birtokába került mindennemű személyes adatra vonatkozóan az általános adatvédelmi előírások az irányadóak. A személyes adatok felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik.

Az Üzemeltető a Felhasználók adatait kizárólag a vásárlás teljesítése, és a vásárlási feltételeinek későbbi bizonyításának érdekében, illetve a Felhasználó által kért hírlevél rendelkezésre bocsátása érdekében tárolja, illetve használja fel.

Adatok átadása harmadik félnek csak és kizárólag abban az esetben fordulhat elő, ha a harmadik fél azt a vásárlás teljesítése érdekében, mint alvállalkozó a vásárlással összefüggő részfeladatának teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges módon fel kell, hogy használja és ebben az esetben is csak és kizárólag azon adatok átadásáról lehet szó, melyek a részfeladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek (például a kiszállítást végző alvállalkozó esetében a szállítási cím és az átvételre jogosult személy nevének megadása). Az esetlegesen alkalmazott alvállalkozókra ugyanúgy kötelező érvényűek az Adatvédelmi törvény előírásai.

 

A felelősség korlátozása

Az Üzemeltető nem vállal semminemű felelősséget a Webbolthoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs (internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármilyen információt bármikor megváltoztasson (beleértve a jelen ÁSZF-et is), ami a Webboltban található, így a termékeket, azok leírását, a termékek alap vagy akciós árát. A Webbolttal kapcsolatos mindennemű információ hozzáférhető, így mindebből adódóan a mindenkori információk nem ismeretéből származó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

A Webboltban megjelenő adatokat és információk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett kerülnek feltöltésre. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves vagy hiányos adatok kerülnek megjelenítésre. Ezen hibákból eredő károkért Üzemeltető felelősséget nem vállal.

A Webboltban csak 14. életévét betöltött egyén regisztrálhat, rendelhet.

A megjelenített termékfotók nem minden esetben azonosak a szállított termékkel, a képek nem azonosítják egyértelműen a terméket, de utalnak rá.

 

Elállási feltételek

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Felhasználó az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A fogyasztónak minősülő vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (+36-96-613-575), e-mailben (bolt@sze.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni az Üzemeltető részére. Az elállási jog érvényesítése során Felhasználó köteles a megrendelt terméke(ke)t eredeti állapot(uk)ban Üzemeltető székhelyére postai csomagként visszaküldeni. Elállás esetén terméket személyesen nem veszünk át.

Az Üzemeltető az elmaradt teljesítés miatt keletkezett anyagi és erkölcsi kárért felelősséget nem vállal. Ezért Felhasználó kártérítési igénnyel nem élhet. Amennyiben ez lehetséges, ilyen esetekben a megrendelés előtti állapot visszaállítására törekszik (pl. átutalt díjak visszafizetése).
Minden egyéb kérdésben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

Szállítási díjak

A fizetés során a megrendelés leadásával kerül véglegesítésre az előzetesen kalkulált szállítási díj, a minimális szállítási díj 1150 Ft.

 

Szállítás módja, időpontja

A kiszállítást szerződött partner végzi, aki a kiszállítás időpontjáról a rendelésben megadott elérhetőségén értesíti a Felhasználót.

 

Rendelés átvételének elmulasztása

A rendelés átvételének elmulasztása esetén a kiszállítását végző partner a Webbolt részére visszaküldi a megrendelt termék(ek)et. Ilyen esetben Üzemeltető a Felhasználó részére bruttó 500 Ft adminisztrációs költséget és a kiszállítást végző partner által a visszaküldésért felszámolt szállítási költséget kiszámlázza. Ezen tételek az át nem vett rendelés értékéből kerülnek levonásra, így Felhasználó részére csak a különbözet kerül jóváírásra/visszautalásra.

 

Elektronikus kiadványok

Az elektronikus kiadványok csak online bankkártyás fizetés keretében érhetőek elEzen kiadványok felületén vízjelezetten megjelenik a Felhasználó neve, telefonszáma és a vásárláskor megadott e-mail címeA kiadványok nyomtatása nem lehetséges, titkosított .pdf formátumba kerülnek kiküldésre a sikeres online bankkártyás vásárlást követően, a vásárló által regisztrált e-mail címre.

A titkosított .pdf file a vásárláskor megadott regisztrációs e-mail cím megadását követően válik olvashatóvá.

 

Egyéb rendelkezések

Egyebekben a felek közötti kötelezettségek és jogok tekintetében a Ptk. és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai az irányadók.

A honlapon található információk a tájékoztatást szolgálják, az esetleges pontatlanságokból eredő károkért felelősséget nem vállalunk, az Üzemeltető a felé bejelentett hibákat, észrevételeket a lehető legrövidebb időn belül javítja, pontosítja.

 

Érvényes, 2023.09.01-től.